Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi FAQ 1

GALUP là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của tập đoàn 3M.

Thành lập từ năm 2006, đến nay GALUP đã trở thành một trong những nhà phân phối phát triển vững chắc và đạt được uy tín cao đối với khách hàng và sự hỗ trợ tối đa từ tập đoàn 3M.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi hợp tác với GALUP, Quý Công ty sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất của 3M toàn cầu.

Trong lĩnh vực phân phối băng keo và keo của 3M tại Việt Nam, GALUP là đối tác tin cậy của các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Tiêu chí của chúng tôi là:

  • Giá cả hợp lý nhất
  • Hỗ trợ khách hàng có trách nhiệm nhất
  • Khả năng cung ứng ổn định nhất

Một số khách hàng tiêu biểu của GALUP như Kimberly Clark, Foster, Scancom, Truong Hai Auto, Samco, Sonion, Hoya Lens Vietnam…

Câu hỏi FAQ 2

GALUP là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của tập đoàn 3M.

Thành lập từ năm 2006, đến nay GALUP đã trở thành một trong những nhà phân phối phát triển vững chắc và đạt được uy tín cao đối với khách hàng và sự hỗ trợ tối đa từ tập đoàn 3M.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi hợp tác với GALUP, Quý Công ty sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất của 3M toàn cầu.

Trong lĩnh vực phân phối băng keo và keo của 3M tại Việt Nam, GALUP là đối tác tin cậy của các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Tiêu chí của chúng tôi là:

  • Giá cả hợp lý nhất
  • Hỗ trợ khách hàng có trách nhiệm nhất
  • Khả năng cung ứng ổn định nhất

Một số khách hàng tiêu biểu của GALUP như Kimberly Clark, Foster, Scancom, Truong Hai Auto, Samco, Sonion, Hoya Lens Vietnam…

Câu hỏi FAQ 3

GALUP là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của tập đoàn 3M.

Thành lập từ năm 2006, đến nay GALUP đã trở thành một trong những nhà phân phối phát triển vững chắc và đạt được uy tín cao đối với khách hàng và sự hỗ trợ tối đa từ tập đoàn 3M.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi hợp tác với GALUP, Quý Công ty sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất của 3M toàn cầu.

Trong lĩnh vực phân phối băng keo và keo của 3M tại Việt Nam, GALUP là đối tác tin cậy của các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Tiêu chí của chúng tôi là:

  • Giá cả hợp lý nhất
  • Hỗ trợ khách hàng có trách nhiệm nhất
  • Khả năng cung ứng ổn định nhất

Một số khách hàng tiêu biểu của GALUP như Kimberly Clark, Foster, Scancom, Truong Hai Auto, Samco, Sonion, Hoya Lens Vietnam…