Kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số nộp thuế theo mục tiêu đề ra, phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan cải thiện thứ hạng chỉ số khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định. Tăng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh thêm ít nhất 40 bậc trên bảng xếp hạng. Kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cũng trong đợt này liên bộ kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số nộp thuế, phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra.

Mục tiêu đến năm 2020 bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian. Công khai, minh bạch các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, giải quyết căn bản các vướng mắc về xác định, tham vấn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Thời gian làm việc của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh theo hướng bố trí nhân lực để làm thủ tục hải quan 24/7. Giờ đây doanh nghiệp có thể làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển theo đường chuyển phát nhanh 24/7.

Tin liên quan

Đăng nhận xét

Họ tên

Email

Tiêu đề

Nội dung

DMCA.com Protection Status